top of page

Regulamin Toru Półwysep

I. Przed wstępem na tor uczestnicy oraz ich opiekunowie powinni zapoznać się z poniższym regulaminem oraz go zaakceptować. Akceptacja regulaminu odbywa się podczas rejestracji w systemie Race Facer. Rejestracji można dokonać stacjonarnie w recepcji obiektu lub online.
II. Uczestnik zapewnia, iż nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem. Zapewnia także, że nie istnieją inne okoliczności ani żadne przeciwwskazania do wzięcia udziału w przejazdach bądź wyścigach m.in.: ciąża, problemy z kręgosłupem, problemy z ciśnieniem i sercem oraz inne problemy zdrowotne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy oraz na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników przejazdu lub wyścigu.
III. Organizator może odmówić sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie niespełnienia warunków niniejszego regulaminu lub dokonać badania trzeźwości alkomatem. Na terenie obiektu obowiązuje również wyrywkowa kontrola trzeźwości za zgodą klienta.
IV. Uczestnik biorący udział w przejeździe lub wyścigu, będący pod wpływem wyżej wymienionych substancji, zostanie natychmiast usunięty z toru bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy za wykupioną jazdę.
V. Jazda gokartem ma służyć przyjemnej zabawie oraz oswojeniu się z motoryzacją.
VI. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna podczas rejestracji dziecka w systemie.
VII. Na terenie toru gokartowego uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu, sygnalizacji świetlnej oraz flag sygnalizacyjnych, wskazówek i nakazów organizatora oraz personelu, a także przestrzegania poniższych zasad związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz ruchem pojazdów:

1. Każdy uczestnik przejazdu lub wyścigu zobowiązany jest do posiadania bezpłatnego konta kierowcy oraz kominiarki lub własnego kasku przystosowanego do jazdy gokartem.
2.  Minimalny wiek, wzrost oraz dodatkowe wymagania kierowców poszczególnego modelu gokarta:
* Sodi  LR5 - minimalny wiek - 7 lat, minimalny wzrost - 135 cm. Dodatkowe wymagania  - brak;
* Sodi  LR5 (przyspieszony) - minimalny wiek - 7 lat, minimalny wzrost - 135 cm, Dodatkowe wymagania - osiągnięcie czasu okrążenia poniżej 32 sekund gokartem LR5;
* Sodi RT8 - minimalny wiek - 15 lat, minimalny wzrost - 150 cm. Dodatkowe wymagania - brak  lub minimalny wiek - 10 lat, minimalny wzrost - 150 cm. Dodatkowe wymagania - osiągnięcie czasu okrążenia poniżej 29 sekund gokartem LR5;
* Sodi 2 DRiVE - minimalny wiek kierowcy - 16 lat, minimalny wzrost - 150 cm. Minimalny wiek pasażera - 3 lata, minimalny wzrost pasażera - brak. Dodatkowe wymagania  - brak;
* Sodi GT 390 -  minimalny wiek - 10 lat, minimalny wzrost - 150 cm. Dodatkowe wymagania - osiągnięcie 5 okrążeń z czasem okrążenia poniżej 25 sekund na gokarcie Sodi RT8;
* Sodi GT 420 -  minimalny wiek - 10 lat, minimalny wzrost - 150 cm. Dodatkowe wymagania - osiągnięcie czasu okrążenia poniżej 24 sekund na gokarcie Sodi GT 390.
3. Należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach, innym luźnym obuwiu, a także na obcasach nie będą dopuszczani do jazdy.
4. Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć luźne części garderoby (szaliki, chusty, bluzki itp.), które mogłyby zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy spiąć.
5. Wejście na tor oraz do pit-stopu wyłącznie za zgodą instruktora.
6. Obowiązkiem uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie się po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności po włączeniu sygnalizacji ostrzegawczej oraz zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.
7. Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów w czasie trwania wyścigu.
8. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować tę sytuację poprzez uniesienie jednej ręki do góry. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy toru.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się silnik, na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.
10. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom. Obowiązuje także surowy zakaz kontaktu “GOKART - TOR“, czyli zakaz kontaktu gokarta z elementami wyposażenia toru oraz potrącania innych pojazdów, pachołków, band, czy beczek. W przypadku stwierdzenia przez organizatora takich zajść, może on przerwać trwający bieg lub unieruchomić pojazd.
11. Kierownicę należy trzymać oburącz.
12. Jazda odbywa się pomiędzy niebieskimi liniami oraz bandami wyznaczającymi tor jazdy. Najeżdżanie na nie jest bezwzględnie zabronione (z wyłączeniem niebieskiej strefy - bezpiecznej).
13. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach także podczas trwania przejazdu lub wyścigu.
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas przebywania na terenie całego obiektu.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku lekceważenia punktów regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
16. Niedostosowanie się do regulaminu i zaleceń obsługi grozi wykluczeniem uczestnika z dalszej jazdy.
17. W przypadku rezerwacji on-line należy przybyć 30 minut przed zarezerwowaną godziną, aby odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i techniki jazdy. Nie przybycie na czas spowoduje przepadnięcie kolejki bez prawa do zwrotu zakupionego biletu. Ze względu na złe warunki pogodowe lub zły wybór pozycji z oferty może nastąpić zmiana modelu gokarta na inny niż została dokonana rezerwacja. Ostateczna decyzja dotycząca modelu gokarta należy do instruktora. Przedpłacone rezerwacje online nie podlegają zwrotom.
18. Cennik za wstęp oraz czas trwania jazdy ustala organizator. Ponadto organizator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy, jak i odstępie czasu pomiędzy startującymi grupami, ma także prawo w każdej chwili przerwać przejazd bądź wyścig bez zwrotu opłaty za wstęp również podczas panujących złych warunków pogodowych.
19. Na torze obowiązuje system RaceSafety, który w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy może samoczynnie regulować moc gokartów bądź przerwać przejazd lub wyścig. W przypadku niebezpiecznej jazdy kierowcy system może skończyć przejazd lub samoczynnie ograniczyć moc gokarta. Nie jest to powód do reklamacji.

Regulaminy promocji:

znajdź dychę.png

Regulaminy konkursów:

Drodzy Państwo,

 

jesteśmy w trakcie przygotowywania dla Was ciekawych konkursów,

Regulaminy pojawią się wkrótce, tymczasem zapraszamy do śledzenia nowości

na Naszym sklepie https://sklep.torpolwysep.pl/.

 

O zmianach poinformujemy Państwa za pomocą portalu społecznościowego

FACEBOOK oraz INSTAGRAM. 

bottom of page