top of page
torpolwysep-logo.png

PRACA

SERWISANT ROWEROWY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI NA STANOWISKO SERWISANTA ROWEROWEGO
W WYPOŻYCZALNI WYPO WE WŁADYSŁAWOWIE

Kartpartner sp. z o.o. poszukuje ambitnej i zmotywowanej osoby, chętnej do pracy oraz rozwijać swoje doświadczenie na stanowisku Serwisanta rowerowego 

Zakres obowiązków:

 • Bieżące naprawy rowerów wypożyczalni;

 • Utrzymywanie stanu magazynowego części oraz ich zamawianie;

 • Realizacja bieżących zadań zleconych przez przełożonych;

 • Kompleksowa obsługa klientów wypożyczalni;

 • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • Wykształcenie minimum średnie / zawodowe;

 • Umiejętne posługiwanie się językiem polskim i angielskim w mowie i piśmie;

 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;

 • Motywacja do rozwoju osobistego;

 • Odpowiedzialność, dokładność i sumienność;

 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Pracę weekendową lub pracę sezonową w wymiarze czasu pracy zmianowym;

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia pracownika;

 • Pracę w ramach interesującego projektu;

 • Pracę w doświadczonym, dynamicznym i zmotywowanym zespole.

Sposób aplikacji:

 • Wyślij CV wraz z listem motywacyjnym (w języku polskim lub angielskim) na adres wypo@torpolwysep.pl
  z dopiskiem „Serwisant” w temacie wiadomości.

 • Termin rozpoczęcia pracy: OD ZARAZ.

 • Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.

 • Nieprzekraczalny termin na składanie aplikacji: 31 MAJ 2024 r.

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Przesłanie do Kartpartner sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail/telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez pracodawcę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kartpartner sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul.Gryfa Pomorskiemu 52a/13 81-572 Gdynia. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: rekrutacja@torpolwysep.pl lub pisemnie na Tor Półwysep ul.Starowiejska 28 84-120 Władysławowo.

  Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Spółkę – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne,  – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
  b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Spółki  jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Spółkę, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż rok. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie c) powyżej, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Spółkę podanie danych jest dobrowolne.

   

APLIKUJ TERAZ

Jesteś zaintresowny pracą na Torze Półwysep? Prześlij nam swoje CV na adres rekrutacja@kartpartner.pl.
Nie zapomnij dopisać na jakie stanowisko aplikujesz oraz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz RODO.

bottom of page